Tarieven

CodeM/T*PrestatiesTarief
A10Geleidings- en/of infiltratie verdoving14,33
A15Oppervlakte verdoving 7.45
A20Behandeling onder algehele narcose **
CodeM/T*PrestatiesTarief
B10Introductie roesje (lachgassedatie)28.66
B11Toediening roesje (lachgassedatie)28.66
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)35.77
CodeM/T*PrestatiesTarief
C11Periodieke controle 21.78
C13Probleemgericht consult 21.78
C22Schriftelijke medische anamnese 21.78
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 103.16
C29*Studiemodellen t.b.v. behandelplan 28.66
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak 57.31
C70Keuringsrapport met bitewingfoto's **
C75Keuringsrapport zonder bitewingfoto's **
C76Afgifte gezondheidsverklaring **
C80Mondzorg aan huis 17.19
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose 45.85
C85Weekendbehandeling 21.78
C86Avondbehandeling 21.78
C87Nachtbehandeling 21.78
C90Niet nagekomen afspraak **
CodeM/T*PrestatiesTarief
E01Wortelkanaalbehandeling consult 21.78
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 40.12
E03Consult na tandheelkundig ongeval 31.52
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten 46.74
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 103.16
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 149.01
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 194.86
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 240.71
E19Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting 17.19
E31Snij-/ hoektand 114.62
E32Premolaar 160.47
E33Molaar 206.32
E34*Aanbrengen retrograde vulling 22.92
E36*Het trekken van een element met re-implantatie 80.24
E37Kijkoperatie 68.77
E40Directe pulpa-overkapping 28.66
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 11.46
E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 22.92
E44Verwijderen spalk 5.73
E45Aanbrengen rubberdam 11.46
E51Verwijderen van kroon of brug 34.39
E52Moeilijke wortelkanaalopening 28.66
E53Verwijderen van wortelstift 40.12
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 28.66
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 28.66
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade 40.12
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 28.66
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 45.85
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 80.24
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 51.58
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) 42.98
E64Afsluiting van open wortelpunt 45.85
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement 45.85
E77Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 57.31
E78Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 28.66
E85Elektronische lengtebepaling 14.33
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 77.37
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 57.31
E90Inwendig bleken, eerste zitting 45.85
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting 17.19
E97*Uitwendig bleken per kaak 71.64
E98Materialen voor thuisbleken **
CodeM/T*PrestatiesTarief
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)143.28
G02Spieractiviteitsmeting en registratie 91.70
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling 63.04
G10Niet-standaard beetregistratie85.97
G11Scharnierasbepaling 85.97
G12Centrale relatiebepaling80.24
G13Protrale/laterale bepalingen57.31
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie 515.81
G15Voor het behouden van beethoogte 28.66
G16Therapeutische positiebepaling 28.66
G20Beetregistratie intra-oraal 57.31
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding 57.31
G61Instructie spieroefeningen 57.31
G62*Occlusale spalk 154.74
G63*Repositiespalk 229.25
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties 28.66
G65*Indirect planmatig inslijpen 315.22
G66Biofeedbacktherapie 51.58
G67Behandeling triggerpoint 63.04
G69*Opbeetplaat 6304
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 286.56
G72Controlebezoek MRA 28.66
G73*Reparatie MRA met afdruk 45.85
CodeM/T*Prestaties Tarief
H11Trekken tand of kies 42.98
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 32.09
H21Kosten hechtmateriaal 5.92
H26Hechten weke delen 63.04
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 68.77
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 51.50
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 34.39
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 68.77
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting 91.70
H44Primaire antrumsluiting 63.04
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling 57.31
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 17.19
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak 80.24
H60Marsupialisatie 73,99
H65Primaire sluiting 154.74
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 80.24
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 154.74
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 108.89
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 183.40
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B 57.31
CodeM/T*PrestatiesTarief
J01Initieel onderzoek implantologie 63.56
J02Verlengd onderzoek implantologie 97.79
J03*Proefopstelling 132.01
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan 44.00
J06Vrijleggen foramen mentale 29.34
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik**
J08*Aanbrengen botvervangers in extractie wond 19.56
J09*Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft 234.69
J10*Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting 146.68
J11Prepareren donorplaats 132.01
J12*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 140.79
J13*Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting 68.45
J15*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 83.12
J16*Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft **
J17*Aanvullende ophoging bodem bijholte 127.12
J18*Ophoging bodem bijholte orthograad 58.67
J19Toeslag esthetische zone 63.56
J20*Plaatsen eerste implantaat, per kaak 223.44
J21*Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond **
J22*Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond **
J23*Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) 73.37
J24*Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond **
J25*Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond **
J26Moeizaam verwijderen implantaat 161.35
J27*Vervangen implantaat 223.44
J30Bindweefseltransplantaat, eerste 102.68
J31Volgende bindweefseltransplantaat **
J32*Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef 112.45
J33*Kosten implantaat 314.04
J40*Twee magneten/drukknoppen 151.57
J41*Elke volgende magneet, drukknop 34.23
J42*Staaf tussen twee implantaten 200.46
J43*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak 63.56
J44*Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon 24.45
J50*Boven- en onder klikgebit 503.60
J51*Onder-klikgebit 327.58
J52*Boven-klikgebit 327.58
J53*Omvorming klikgebit 97.79
J54*Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten 127.12
J55*Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten 146.68
J56*Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten 117.13
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten 83.12
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten 107.56
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten 132.01
J60Specifiek consult nazorg implantologie 53.78
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie 88.01
J70*Opvullen zonder staafdemontage 136.90
J71*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten 171.13
J72*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten 195.57
J73*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 220.02
J74*Reparatie zonder staafdemontage 53.78
J75*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 102.68
J76*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 127.12
J77*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 151.57
J80*Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit 497.73
J97Overheadkosten implantaten 171.85
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie 97.25
CodeM/T*PrestatiesTarief
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten 12.85
M02Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten 12.85
M03Gebitsreiniging, per 5 minuten 12.85
M05Beslijpen en/of behandelen melkelement 25.79
M10Fluoridebehandeling, methode I **
M20Fluoridebehandeling, methode II **
M32*Eenvoudig bacteriologisch onderzoek 17.19
M61*Mondbeschermer 25.79
CodeM/T*PrestatiesTarief
P01*Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw 40.12
P02*Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw 85.97
P03*Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw 57.31
P04*Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw 85.97
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit 40.12
P07*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk 17.19
P08*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk 45.85
P10*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 85.97
P14Individuele afdruk met randopbouw 63.04
P15*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen 171.94
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 63.04
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 57.31
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 17.19
P21*Volledig kunstgebit bovenkaak 171.94
P25*Volledig kunstgebit onderkaak 229.25
P27Reoccluderen 57.31
P28Naregistratie en remounten 57.31
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit 45.85
P30*Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 372.53
P31*Wortelkap met stift 143.28
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls 85.97
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 57.31
P34*Frame kunstgebit, 1-4 elementen 234.98
P35*Frame kunstgebit, 5-13 elementen 320.95
P36Individuele afdruk zonder randopbouw 28.66
P37Frontopstelling in aparte zitting 34.39
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur 63.04
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone 85.97
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element 14.33
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 28.66
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 28.66
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 34.39
P45*Noodkunstgebit 114.52
P51*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw 40.12
P52*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw 85.97
P53*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw 57.31
P54*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw 85.92
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit 40.12
P57*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk 17.19
P58*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk 45.85
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 34.39
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 28.66
P70*Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage 160.47
P78*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk 45.85
P79*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk 45.85
CodeM/T*PrestatiesTarief 
H11Trekken tand of kies 42.98
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 32.09
H21Kosten hechtmateriaal 5.92
H26Hechten weke delen 63.04
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 68.77
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 51.50
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 34.39
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 68.77
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting 91.70
H44Primaire antrumsluiting 63.04
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling 57.31
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 17.19
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak 80.24
H60Marsupialisatie 80.24
H65Primaire sluiting 154.74
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 80.24
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 154.74
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 108.89
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 183.40
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B 57.31
CodeM/T*PrestatiesTarief
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 151.88
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 166.21
T21Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element 30.95
T22Grondig reinigen wortel door een mondhygienist, per element 22.92
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiale tandvleesbehandeling 88.83
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiale tandvleesbehandeling 103.16
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 45.85
T51Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts **
T52Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist **
T53Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts **
T54Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist **
T55Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts **
T56Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist **
T57*Toepassing lokaal medicament 61.90
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus 151.88
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 166.21
T70Flapoperatie tussen 2 elementen 186.27
T71Flapoperatie, per sextant (een zesde deel) 286.56
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel) 343.87
T73Directe post-operatieve zorg, kort 57.31
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid 154.17
T75Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 149.01
T76Tuber- of retromolaarplastiek 71.64
T80Tandvleestransplantaat 123.22
T81Tuber- of retromolaarplastiek 100.30
T82Tandvleescorrectie, per element 54.45
T83Tandvleescorrectie, per sextant (een zesde deel) 143.28
T84*Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel) 343.87
T85*Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element 114.62
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 186.27
T87Kroonverlenging per element 186.27
T88Kroonverlenging per sextant 343.87
T89Directe post-operatieve zorg, kort 57.31
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 154.17
T91Pocketregistratie 34.39
T92Parodontiumregistratie 68.77
T93*Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling 40.12
T94Behandeling tandvleesabces 77.37
T95*(Draad)Spalk 22.92
T96Uitgebreide voedingsanalyse 57.32
CodeM/T*PrestatiesTarief
U02*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de AWBZ-instelling **
U03*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de AWBZ-instelling en behandeld **
U05*Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten 15.06
U10*Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patienten **
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP 186.98
CodeM/T*PrestatiesTarief
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 68.77
V30Fissuurlak, eerste element 25.79
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting 14.33
V40Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament 5.73
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 11.46
V70*Parapulpaire stift 11.46
V71Eenvlaksvulling amalgaam 24.07
V72Tweevlaksvulling amalgaam 38.40
V73Drievlaksvulling amalgaam 49.86
V74Meervlaksvulling amalgaam 69.92
V80*Wortelkanaalstift 20.06
V81Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer 35.53
V82Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer 49.66
V83Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer 61.32
V84Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer 81.38
V85*Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 8.60
V91Eenvlaksvulling composiet 45.85
V92Tweevlaksvulling composiet 60.18
V93Drievlaksvulling composiet 71.64
V94Meervlaksvulling composiet 91.70
CodeM/T*PrestatiesTarief
X10Kleine rontgenfoto 16.05
X21Kaakoverzichtsfoto 68.77
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak 68.77
X24Schedelfoto 30.95
X25Maken meerdimensionale kaakfoto 194.86
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 57.31

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw borgverlener.