Tarieven

CodeM/T*PrestatiesTarief
A10Geleidings- en/of infiltratie verdoving13,21
A15Oppervlakte verdoving 6,87
A20Behandeling onder algehele narcose **
CodeM/T*PrestatiesTarief
B10Introductie roesje (lachgassedatie)26,42
B11Toediening roesje (lachgassedatie)26,42
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)34,44
CodeM/T*PrestatiesTarief
C11Periodieke controle 20,08
C13Probleemgericht consult 20,08
C22Schriftelijke medische anamnese 20,08
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 95,13
C29*Studiemodellen t.b.v. behandelplan 26
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak 52,85
C70Keuringsrapport met bitewingfoto's **
C75Keuringsrapport zonder bitewingfoto's **
C76Afgifte gezondheidsverklaring **
C80Mondzorg aan huis 15,85
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose 42,28
C85Weekendbehandeling 20,08
C86Avondbehandeling 20,08
C87Nachtbehandeling 20,08
C90Niet nagekomen afspraak **
CodeM/T*PrestatiesTarief
E01Wortelkanaalbehandeling consult 20,08
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 36,99
E03Consult na tandheelkundig ongeval 29,07
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten 45,01
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 95,13
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 137,41
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 179,69
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 221,97
E19Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting 15,85
E31Snij-/ hoektand 105,70
E32Premolaar 147,98
E33Molaar 190,26
E34*Aanbrengen retrograde vulling 21,14
E36*Het trekken van een element met re-implantatie 73,99
E37Kijkoperatie 63,42
E40Directe pulpa-overkapping 26,42
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 10,57
E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 21,14
E44Verwijderen spalk 5,28
E45Aanbrengen rubberdam 10,57
E51Verwijderen van kroon of brug 31,71
E52Moeilijke wortelkanaalopening 26,42
E53Verwijderen van wortelstift 36,86
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 26,33
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 26,42
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade 36,99
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 26,42
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 42,28
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 73,99
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 47,56
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) 39,64
E64Afsluiting van open wortelpunt 42,28
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement 42,28
E77Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 52,85
E78Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 26,42
E85Elektronische lengtebepaling 13,21
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 71,35
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 52,85
E90Inwendig bleken, eerste zitting 42,28
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting 15,85
E97*Uitwendig bleken per kaak 66,06
E98Materialen voor thuisbleken **
CodeM/T*PrestatiesTarief
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) 132,12
G02Spieractiviteitsmeting en registratie 84,56
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling 58,13
G10Niet-standaard beetregistratie 79,27
G11Scharnierasbepaling 79,27
G12Centrale relatiebepaling 73,99
G13Protrale/laterale bepalingen 52,85
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie 475,64
G15Voor het behouden van beethoogte 26,42
G16Therapeutische positiebepaling 26,42
G20Beetregistratie intra-oraal 52,85
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding 52,85
G61Instructie spieroefeningen 52,85
G62*Occlusale spalk 142,69
G63*Repositiespalk 211,40
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties 26,42
G65*Indirect planmatig inslijpen 290,67
G66Biofeedbacktherapie 47,56
G67Behandeling triggerpoint 58,13
G69*Opbeetplaat 58,13
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 264,25
G72Controlebezoek MRA 26,42
G73*Reparatie MRA met afdruk 42,28
CodeM/T*Prestaties Tarief
H11Trekken tand of kies 39,64
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 29,60
H21Kosten hechtmateriaal 5,70
H26Hechten weke delen 58,13
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 63,42
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 47,56
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 31,71
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 63,42
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting 84,56
H44Primaire antrumsluiting 58,13
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling 52,85
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 15,85
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak 73,99
H60Marsupialisatie 73,99
H65Primaire sluiting 142,69
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 73,99
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 142,69
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 100,41
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 169,12
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B 52,85
CodeM/T*PrestatiesTarief
J01Initieel onderzoek implantologie 58,46
J02Verlengd onderzoek implantologie 89,95
J03*Proefopstelling 121,43
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan 40,48
J06Vrijleggen foramen mentale 26,98
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik**
J08*Aanbrengen botvervangers in extractie wond 17,99
J09*Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft 215,87
J10*Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting 134,92
J11Prepareren donorplaats 121,43
J12*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 130,42
J13*Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting 62,96
J15*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 76,45
J16*Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft 76,45
J17*Aanvullende ophoging bodem bijholte 116,93
J18*Ophoging bodem bijholte orthograad 53,97
J19Toeslag esthetische zone 58,46
J20*Plaatsen eerste implantaat, per kaak 205,53
J21*Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond 73,76
J22*Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond 103,44
J23*Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) 67,46
J24*Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond 22,49
J25*Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond 40,48
J26Moeizaam verwijderen implantaat 148,41
J27*Vervangen implantaat 205,53
J30Bindweefseltransplantaat, eerste 94,44
J31Volgende bindweefseltransplantaat 44,97
J32*Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef 103,44
J33*Kosten implantaat 284,55
J40*Twee magneten/drukknoppen 139,42
J41*Elke volgende magneet, drukknop 31,48
J42*Staaf tussen twee implantaten 184,39
J43*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak 58,46
J44*Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon 22,49
J50*Boven- en onder klikgebit 463,22
J51*Onder-klikgebit 301,32
J52*Boven-klikgebit 301,32
J53*Omvorming klikgebit 89,95
J54*Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten 116,93
J55*Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten 134,92
J56*Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten 157,40
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten 76,45
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten 98,94
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten 121,43
J60Specifiek consult nazorg implantologie 49,47
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie 80,95
J70*Opvullen zonder staafdemontage 125,92
J71*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten 157,40
J72*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten 179,89
J73*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 202,38
J74*Reparatie zonder staafdemontage 49,47
J75*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 94,44
J76*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 116,93
J77*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 139,42
J80*Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit 457,80
J97Overheadkosten implantaten 165,49
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie 93,66
CodeM/T*PrestatiesTarief
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten 11,85
M02Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten 11,85
M03Gebitsreiniging, per 5 minuten 11,85
M05Beslijpen en/of behandelen melkelement 23,78
M10Fluoridebehandeling, methode I 26,42
M20Fluoridebehandeling, methode II 21,14
M32*Eenvoudig bacteriologisch onderzoek 15,85
M61*Mondbeschermer 23,78
CodeM/T*PrestatiesTarief
P01*Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw 36,99
P02*Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw 79,27
P03*Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw 52,85
P04*Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw 79,27
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit 36,99
P07*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk 15,85
P08*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk 42,28
P10*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 79,27
P14Individuele afdruk met randopbouw 58,13
P15*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen 158,55
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 58,13
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 52,85
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 15,85
P21*Volledig kunstgebit bovenkaak 158,55
P25*Volledig kunstgebit onderkaak 211,40
P27Reoccluderen 52,85
P28Naregistratie en remounten 52,85
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit 42,28
P30*Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 343,52
P31*Wortelkap met stift 132,12
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls 79,27
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 52,85
P34*Frame kunstgebit, 1-4 elementen 216,68
P35*Frame kunstgebit, 5-13 elementen 295,96
P36Individuele afdruk zonder randopbouw 26,42
P37Frontopstelling in aparte zitting 31,71
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur 58,13
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone 79,27
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element 13,21
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 26,42
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 26,33
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 31,71
P45*Noodkunstgebit 105,70
P51*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw 36,99
P52*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw 79,27
P53*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw 52,85
P54*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw 79,27
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit 36,99
P57*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk 15,85
P58*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk 42,28
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 31,71
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 26,42
P70*Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage 147,98
P78*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk 42,28
P79*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk 42,28
CodeM/T*PrestatiesTarief 
H11Trekken tand of kies 39,64
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 29,60
H21Kosten hechtmateriaal 5,70
H26Hechten weke delen 58,13
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 63,42
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 47,56
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 31,71
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 63,42
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting 84,56
H44Primaire antrumsluiting 58,13
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling 52,85
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 15,85
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak 73,99
H60Marsupialisatie 73,99
H65Primaire sluiting 142,69
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 73,99
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 142,69
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 100,41
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 169,12
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B 52,85
CodeM/T*PrestatiesTarief
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 140,05
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 153,26
T21Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element 28,54
T22Grondig reinigen wortel door een mondhygienist, per element 21,14
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiale tandvleesbehandeling 81,92
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiale tandvleesbehandeling 95,13
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 42,28
T51Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 73,99
T52Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist 55,49
T53Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 106,76
T54Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist 80,33
T55Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 142,16
T56Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist 106,76
T57*Toepassing lokaal medicament 56,86
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus 140,05
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 153,26
T70Flapoperatie tussen 2 elementen 171,76
T71Flapoperatie, per sextant (een zesde deel) 264,25
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel) 317,10
T73Directe post-operatieve zorg, kort 52,85
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid 142,16
T75Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 137,41
T76Tuber- of retromolaarplastiek 66,06
T80Tandvleestransplantaat 113,63
T81Tuber- of retromolaarplastiek 92,49
T82Tandvleescorrectie, per element 50,21
T83Tandvleescorrectie, per sextant (een zesde deel) 132,12
T84*Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel) 317,10
T85*Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element 105,70
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 171,76
T87Kroonverlenging per element 171,76
T88Kroonverlenging per sextant 317,10
T89Directe post-operatieve zorg, kort 52,85
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 142,16
T91Pocketregistratie 31,71
T92Parodontiumregistratie 63,42
T93*Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling 36,99
T94Behandeling tandvleesabces 71,35
T95*(Draad)Spalk 21,14
T96Uitgebreide voedingsanalyse 52,85
CodeM/T*PrestatiesTarief
U02*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de AWBZ-instelling 144,84
U03*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de AWBZ-instelling en behandeld 166,10
U05*Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten 13,84
U10*Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patienten 166,10
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP 173,76
CodeM/T*PrestatiesTarief
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 63,42
V30Fissuurlak, eerste element 23,78
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting 13,21
V40Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament 5,28
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 10,78
V70*Parapulpaire stift 10,57
V71Eenvlaksvulling amalgaam 22,20
V72Tweevlaksvulling amalgaam 35,41
V73Drievlaksvulling amalgaam 45,98
V74Meervlaksvulling amalgaam 64,48
V80*Wortelkanaalstift 18,50
V81Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer 32,77
V82Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer 45,98
V83Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer 56,55
V84Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer 75,05
V85*Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 7,93
V91Eenvlaksvulling composiet 42,28
V92Tweevlaksvulling composiet 55,49
V93Drievlaksvulling composiet 66,06
V94Meervlaksvulling composiet 84,56
CodeM/T*PrestatiesTarief
X10Kleine rontgenfoto 14,80
X21Kaakoverzichtsfoto 63,42
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak 63,42
X24Schedelfoto 28,54
X25Maken meerdimensionale kaakfoto 126,84
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 52,85

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw borgverlener.