Nieuws

Meeùs wordt Aon

Meeùs, partner van de KNMT op gebied van verzekeringen, bundelt haar krachten met Aon. Zij gaan samen verder als één bedrijf onder de naam Aon.

Jonge tandartsen staan anders in het beroep

Tandartsen die de afgelopen vijf jaar zijn afgestudeerd staan anders in het werkzame leven dan vorige generaties tandartsen. Dit constateert Luuk van den Bosch in zijn afstudeerscriptie The current and future work situation of recently graduated dentists in the Netherlands. Zo’n 250 tandartsen, die tussen 2013 en 2018 afstudeerden in Nederland, vulden hiervoor een vragenlijst in.

Eerste lijn waarschuwt: wetsvoorstel cliëntenraad verhoogt regeldruk

De Tweede Kamer debatteert in de week van 11 september met minister Bruins (VWS) over het wetsvoorstel Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (Wmcz). Met deze wet wil de minister de zeggenschap van patiënten formaliseren door zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners (inclusief ondersteunend personeel) te verplichten een cliëntenraad in het leven te roepen. Als eerstelijnsorganisaties vinden wij dit een zeer ongewenste ontwikkeling en pleiten voor een uitzonderingspositie van kleinschalige zorgaanbieders.

Engeland wil energiedrankjes voor kinderen verbieden

De Britse regering onderzoekt hoe ze via wetgeving de verkoop van energiedrankjes aan kinderen en jongvolwassenen aan banden kan leggen. Vanaf welke leeftijd de verkoop verboden zou moeten, is nog niet duidelijk. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Folder mondzorg voor statushouder

Voor mondzorgprofessionals die te maken krijgen met statushouders – vluchtelingen met een verblijfsvergunning – is recentelijk de digitale folder ‘Mondzorg’ voor statushouders ontwikkeld.