Nieuws

Aanpassingswet AVG aangenomen

In juli is de Aanpassingswet bij de op 25 mei 2018 inwerkinggetreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangenomen. Deze Aanpassingswet treedt met terugwerkende kracht vanaf 25 mei 2018 in werking.

Minister Bruins wil WGBO aanpassen

Op 12 juli heeft minister Bruno Bruins voor Medische Zorg een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) aan te passen.

Is uw röntgentoestel vóór 6 februari 2018 aangemeld? Zorg voor een bevestiging!

Volgens het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs), dat 6 februari dit jaar van kracht werd, geldt een registratieplicht voor het gebruik van röntgentoestellen (voorheen meldingsplicht) en een vergunningsplicht voor het gebruik van Conebeam CT-toestellen. Door casuïstiek is nu duidelijk hoe de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) met registratie en vergunning omgaat.

IGJ: mondzorg schiet nog tekort op gebied van röntgen

Uit onderzoek van de Inspectie voor de gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) blijkt dat de veiligheid, kwaliteit en deskundigheid op het gebied van röntgen in mondzorgpraktijken verbetering behoeven. De IGJ onderzocht deze drie thema’s bij 28 praktijken.

Doneer uw tandengoud aan het Rode Kruis

Wat doet u met het tandengoud van uw patiënten? Zonde als het in een laatje ligt te verstoffen. U kunt er ook een goed doel me steunen, bijvoorbeeld het Rode Kruis, dat hiervoor het Gouden Kronen Plan in het leven heeft geroepen.