Openingstijden
Ma - Vr: 8:00 - 12:00 en 13:00 - 17:00 (Op vr tel bereikbaar van 8:00 - 12:00)

0227-822846

Tarieven

Wat kost een behandeling?

Onze tandartsen bepalen altijd samen met u de juiste behandeling.
Hieronder vindt u een overzicht van alle behandelingen en de daarbij horende tarieven voor 2023.
Deze zijn landelijk bepaald door het KNMT. KNMT Tarievenboekje 2024

Behandelingen Tarieven
Consult en diagnostiek (C)
C001 - Consult ter behoeve van een intake €53,50
C002 - Consult voor periodiek controle €26,75
C003 - Consult als zijnde niet periodieke controle €26,75
C010 - Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen €26,75
C011 - Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion €126,72
C012 - Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan €126,72
c013* - Studiemodellen €35,20
C014 - Pocketregistratie €42,24
C015 - Parodontiumregistratie €84,48
C016* - Het maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling €211,20
C020 - Mondzorg aan huis €21,12
C021 - Toeslag avond, nacht en weekenduren €29,57
C022 - Droogleggen van elementen dmv rubber lapje €14,08
Maken en/of beoordelen röntgenfoto's (X)
X10 - Maken en beoordelen kleine röntgenfoto €19,71
X11 - Beoordelen Kleine röntgenfoto €14,78
X21 - Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto €84,48
X22 - Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v implantologie in de tandeloze kaak €84,48
X23 - Beoordelen kaakoverzichtsfoto €30,98
X24 - Maken en beoordelen schedelfoto €38,02
X34 - Beoordelen schedelfoto €28,16
X25 - Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto €239,36
X26 - Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €70,40
Preventieve mondzorg (M)
M01 - Voorlichting en/of instructie, per vijf minuten €14,91
M02 - Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten €15,78
M03 - Gebitsreiniging, per vijf minuten €15,78
M05 - Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit €31,68
M32 */** - Eenvoudig bacteriologisch of enzymatisch onderzoek €21,12
M30 - Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament €7,04
M40 - Fluoridebehandeling €17,60
M61* - Mondbeschermer of fluoridekap €31,68
M80* - Behandeling van witte vlekken, eerste element €61,25
M81* - Behandeling van witte vlekken, volgend element €33,79
Verdovingen (A)
A10 - Geleidings-, Infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving €17,60
A15 - Oppervlakte verdoving €9,15
Vullingen (V)
V71 - Éénvlaksvulling, amalgaam €29,57
v72 - Tweevlaksvulling, amalgaam €47,17
V73 - Drievlaksvulling, amalgaam €61,25
V74 - Meervlaksvulling, amalgaam €89,41
V81 - Éénvlaksvulling, glassionomeer, glascarbomeer, compomeer €43,65
V82 - Tweevlaksvulling, glassionomeer, glascarbomeer, compomeer €61,25
V83 - Drievlaksvulling, glassionomeer, glascarbomeer, compomeer €75,33
V84 - Meervlaksvulling, glassionomeer, glascarbomeer, compomeer €99,97
V91 - Éénvlaksvulling, composiet €56,32
V92 - Tweevlaksvulling, composiet €73,92
V93 - Drievlaksvulling, composiet €88,00
V94 - Meervlaksvulling, composiet €112,64
V95 - Volledig vormherstel tand of kies met composiet €176,00
V15 - Aanbrengen schildje van tandkleuring, plastisch materiaal (facing) €84,48
V30 - Fisuurlak, eerste element (sealen) €31,68
V35 - Fisuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) €17,60
V40 - Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen €7,04
V80 - Wortelkanaalstift €40,83
V85 - Elk volgend wortelkanaalstift in dezelfde zitting €26,75
Wortelkanaalbehandelingen (E)
E02 - Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult €49,28
E03 - Consult na tandheelkundig ongeval €38,72
E60* - Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel €56,32
E04 - Toeslag voor gebruik van roterend nikkel-titanium instrumentarium €58,12
E13 - Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal €126,72
E14 - Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen €183,04
E16 - Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen €239,36
E17 - Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen €295,68
E85 - Elektronisch lengte bepalen €17,60
E19 - Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectanten, per element, per zitting €21,12
E66 - Wortelkanaalbehandeling van melkelement €56,32
E51 - Verwijderen van kroon of brug €42,24
E52 - Moeilijke wortelkanaal opening €35,20
E53 - Verwijderen van wortelstift €49,28
E54 - Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal €35,20
E55 - Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal €35,20
E56* - Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel €49,28
E57 - Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie €35,20
E61 - Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting €98,56
E62 - Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting €63,36
E63* - Toeslag voor afsluiting met MTA of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal €52,80
E64 - Afsluiting van open wortelpunt €56,32
E77 - Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal €70,40
E78 - Initiële wortelkanaalbehandeling, elk eerst volgend kanaal €35,20
E90 - Inwending bleken, eerste zitting €56,32
E95 - Inwendig bleken, elk volgende zitting €21,12
E97* - Uitwendig bleken, per kaak €88,00
E40 - Directe pulpa-overkapping €35,20
E42 - Terugzetten van een verplaatst element na een tandheelkundig ongeval €14,08
E43* - Vastzetten element dmv een spalk na een tandheelkundig ongeval €28,16
E44 - Verwijderen spalk, per element €7,04
E31 - Micro chirurgische wortelkanaal behandeling snij/hoektand €140,80
E32 - Micro chirurgische wortelkanaal behandeling premolaar €197,12
E33 - Micro chirurgische wortelkanaal behandeling molaar €253,44
E34* - Aanbrengen retrograde vulling €28,16
E36* - Het trekken van een element met re-implantatie €98,56
E37 - Kijkoperatie €84,48
E88 - Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen €70,40
E86 - Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandelingen €95,04
E87 - Gebruiksklaar maken van de behandelkamer voor chirurgische wortelkanaalbehandelingen €70,40
Kronen en bruggen (R)
R08* - Éénvlaks composiet inlay €84,48
R09* - Tweevlaks composiet inlay €161,92
R10* - Drievlaks composiet inlay €211,20
R11* - Éenvlaks inlay €126,72
R12* - Tweevlaks inlay €197,12
R13* - Drievlaks inlay €281,60
R14 - Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties €35,20
R24* - Kroon op natuurlijk element €309,76
R34* - Kroon op implantaat €281,60
R29* - Confectiekroon €63,36
R31 - Opbouw plastisch materiaal €70,40
R32* - Gegoten opbouw indirecte methode €70,40
R33* - Gegoten opbouw directe methode €140,80
R40* Eerste brug tussendeel €211,20
R45* Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgend brugtussendeel in hetzelfde tussendeel €105,60
R49 Toeslag voor brug op vijf of meer pijlerelementen €176,00
R50* Metalen fixatiekap met afdruk €35,20
R60* Plakbrug zonder preparatie €140,80
R61* Plakbrug met preparatie €211,20
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgend tussendeel in hetzelfde tussendeel €49,28
R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee €28,16
R67* Plaatsen opbouw ter behoeve van implantaatkroon €30,27
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker €73,14
R71* Vernieuwen porselein schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond €73,14
R74* Opnieuw vastzetten niet plastische restauratie €26,60
R75* Opnieuw vastzetten plakbrug €66,49
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon €33,25
R77 Moeizaam verwijderen van oude kroon- en brugwerk per (pijler)element €33,25
R91* Wortelkap met stift €166,24
R92 Passen restauratieve proefopstelling in de mond €89,77
R78* Schildje van kunststof of keramiek zonder preparatie €79,79
R79* Schildje van kunststof of keramiek met preparatie €132,99
R80* Tijdelijke kroon- en brug werk, eerste tand of kies €33,25
R85* Tijdelijke kroon- en brug werk, volgende tand of kies €13,30
R90* Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren
Behandeling kauwstelsel (G)
G21 - Functieonderzoek kauwstelsel €126,72
G22 - Verlengd onderzoek OPD €253,44
G23 - Spieractiviteitsmeting en registratie €112,64
G41 - Consult OPD - Therapie A (Niet complex) €73,92
G62* - Stabilisatieopbeetplaat €190,08
G68* - Reparatie stabilisatieplaat, met afdruk €56,32
G47 - Evaluatie/herbeoordeling na OPD Therapie A €84,48
G43 - Consult OPD Therapie B (complex) €142,21
G44* - Therapeutische injectie €77,44
G46* - Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) €56,32
G48 - Evaluatie/herbeoordeling na OPD Therapie B €132,99
G10 - Niet standaard beetregistratie €105,60
G11 - Schanierasbepaling €105,60
G12 - Centrale relatiebepaling €98,56
G13 - Protrale/laterale bepalingen €70,40
G14 - Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie €633,61
G16 - Therapeutische positiebepaling €35,20
G20 - Beetregistratie intra-oraal €70,40
G09 - Occlusie analyse na meting m.b.v digitale aparatuur €38,02
G15 - Toeslag voor het behouden van beethoogte €35,20
G65* - Indirect planmatig inslijpen €387,21
G75 - Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak €70,40
G69* - Beetbeschermingsplaat €77,44
G33* - Aanbrengen front/hoektandgeleiding €70,40
G71* - Apparaat voor slaap- en snurkstoornissen (MRA) €352,01
G72 - Controlebezoek MRA €35,20
G73* - Reparatie MRA met afdruk €56,32
G74* - Plaatsen van myofunctionele aparatuur €95,04
G75* - Consult myofunctionele therapie €26,75
Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)
H11 - Trekken tand of kies €52,80
H16 - Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting €39,42
H21 - Kosten hechtmateriaal €7,36
H26 - Hechten weken delen €77,44
H50 - Terugzetten tand of kies, eerste element €70,40
H55 - Terugzetten tand of kies, elk volgend element in dezelfde zitting €21,12
H90 - voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen, vallend onder onderdeel B €70,40
H33 - Hemisectie van een molaar €84,48
H34 - Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak €84,48
H35 - Moeizaam trekken tand of kies, met behulp van chirurgie €84,48
H37* Onderzoek tbv de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling. €119,68
H38 - Uitvoeren eerste autotransplantaat €353,09
H39 - Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting €139,39
H40 - Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak €63,36
H41 - Verwijderen van lipbandje of tongriempje €42,24
H42 - Wortelpuntoperatie per tandwortel, zonder afsluiting €84,48
H43 - Wortelpuntoperatie per tandwortel, met ante- of retrograde afsluiting €112,64
H44 - Primaire antrumafsluiting €77,44
H59 - Behandeling kaakbreuk, per kaak €98,56
H60 - Marsupialisatie €98,56
H65 - Primaire sluiting €190,08
H70 - Lappige fibromen, Schlotterkamm, Tubercorectie e.d, enkelzijdig per kaak €98,56
H75 - Lappige fibromen, Schlotterkamm, Tubercorectie e.d, dubbelzijdig per kaak €190,08
H80 - Alveotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak €133,76
H85 - Avleotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak €225,28
Kunstgebitten (P)
P001* - Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak €105,60
P002* - Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak €211,20
P003* - Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak €288,64
P004* - Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak €394,25
P020* - Volledig kunstgebit bovenkaak €211,20
P021* - Volledig kunstgebit onderkaak €281,60
P022* - Volledig kunstgebit boven- en onderkaak €457,61
P023* - Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak €140,80
P040 - Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit €76,03
P041 - Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €35,20
P042 - Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur €70,40
P043 - Toeslag voor frontopstelling en/of beebepaling in aparte zitting €42,24
P044 - Toeslag, zeer ernstig geslonken kaak, per kaak €95,04
P045 - Toeslag immediaat kunstgebit €17,60
P046 - Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit €56,32
P047 - Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijke kunsthars prothese €21,12
P048 - Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafbuis €105,60
P049 - Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met preciessiekoppeling €70,40
P060 - Tissue conditioning, volledige prothese, per kaak €49,26
P061 - Tissue conditioning, gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame, per kaak €49,28
P062* - Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak €99,27
P063* - Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak €99,27
P064* - Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit, indirect, per kaak €86,59
P065* - Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit, direct, per kaak €90,11
P066* - Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers, zonder staafdemontage, per kaak €197,12
P067 - Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit €35,20
P068* - Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak €21,12
P069* - Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak €56,32
P070* - Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak €21,12
P071* - Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak €56,32
P072* - Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak €56,32
Tandvleesbehandelingen (T)
T012 - Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus €204,16
T021 - Grondig reinigen wortel, complex €38,02
T022 - Grondig reinigen wortel, standaard €28,16
T032 - Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus €126,72
T033 - Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling €77,44
T042 - Consult parodontale nazorg €107,01
T043 - Uitgebreid consult, parodontale nazorg €142,21
T044 - Complex consult parodontale nazorg €189,38
T070 - Flapoperatie tussen twee elementen €228,80
T071 - Flapoperatie per sextant (één zesde deel) €352,01
T072 - Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel ) €422,41
T073 - Directe postoperatieve zorg, eerste zitting €70,40
T074 - Directe postoperatieve zorg, volgende zitting €189,38
T076 - Tuber- of retromolaarplastiek €88,00
T101 - Tuber- of retromolaarplastiek, als zelfstandige verrichting, los van flapoperatie €123,20
T102 - Tandvleescorrectie, één element €66,88
T103 - Tandvleescorrectie bij twee t/m zes elementen €176,00
T111* - Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) €422,41
T112* - Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element €140,80
T113 - Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal €228,80
T121 - Kroonverlenging één element €228,60
T122 - Kroonverlenging bij twee t/m zes elementen €422,41
T141 - Tandvleestransplantaat €133,76
T142* - Recessiebedekking met verplaatste lap €422,41
T151 - Directe postoperatieve zorg, eerste zitting, mucogingivale chirurgie €70,40
T152 - Directe postoperatieve zorg, volgende zitting, mucogingivale chirurgie €189,38
T161** - Bacteriologisch onderzoek ter behoeve van tandvleesbehandeling €49,28
T162 - Behandeling tandvleesabces €95,04
T163* - Toepassing lokaal medicament €76,03
T164* - (Draad)Spalk €28,16
T165 - Uitgebreide voedingsanalyse €70,40
Imlantaten (J)
J001 - Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie €213,70
J002 - Overheadkosten pre-implantologische chirurgie €120,94
J010 - Onderzoek ter behoeve van indicatiestelling voor de implantologische behandeling €78,06
J011* - Onderzoek ter behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling €120,09
J012* - Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen €90,07
J013* - Proefopstelling implantologie, 5 of meer elementen €180,13
J014 - Implantaatpositionering, op grond van CT-scan €54,04
J020* - Ophoging bodem bijholte, in een aparte zitting voorafgaande aan het implanteren, eerste kaakhelft €288,21
J021* - Ophoging bodem bijholte, in een aparte zitting voorafgaande aan het implanteren, tweede kaakhelft, binnen een termijn van 3 maanden €180,13
J022* - Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak €174,13
J030* - Kaakverbreding en/of verhoging per sextant, tijdens het implanteren €102,07
J031* - Ophoging bijholte bodem tijdens het implanteren €156,11
J032* - Ophoging bijholte bodem orthograad, tijdens het implanteren €72,05
J040 - Plaatsen eerste implantaat per kaak €275,00
J041- Plaatsen volgend implantaat per kaak €113,48
J042* - Plaatsen eerste tandvlees vormer €90,07
J043* - Plaatsen volgende tandvlees vormer €42,63
J044 - verwijderen implantaat €39,63
J045 - Moeizaam verwijderen implantaat €198,14
J046 - Vervangen eerste implantaat €274,40
J047 - Vervangen volgend implantaat €113,48
J048 - Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant €209,55
J049 - Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit €611,85
J050 - Toeslag voor kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een implant removal set voor eenmalig gebruik Kostprijs
J051* - Aanbrengen botvervangers in extractiewond €24,02
J052 - Prepareren donorplaats €162,12
J053 - Toeslag esthetische zone, per kaakhelft €81,06
J054 - Bindweefseltransplantaat per donorplaats €126,09
J055 - verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels venapunctie €135,10
J056* - Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef €138,10
J057 - Kosten implantaat €387,76
J058 - Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting €12,01
J059 - Grondig submosucaal reinigen implantaat €28,22
J060* - Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat €312,23
J070* - Plaatsen eerste drukknop €144,11
J071* - Plaatsen elk volgend drukknop €42,03
J072* - Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak €246,18
J073* - Elk volgende staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak €78,06
J080* - Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit €618,45
J081* - Klikgebit onderkaak €402,29
J082* - Klikgebit bovenkaak €402,29
J083* - Omvorming tot klikgebit €120,09
J084* - Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten €156,11
J085* - Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten €180,13
J086*- Omvorming tot klikgebit bij meer dan vier implantaten €210,15
J087 - Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten €102,07
J088 - Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten €132,10
J089 - Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten €162,12
J090 - Specifiek consult nazorg implantologie €66,05
J091 - Uitgebreid consult nazorg implantologie €108,08
J100* - Opvullen zonder staafdemontage €168,12
J101* - Opvullen met staafdemontage op twee implantaten €210,15
J102* - Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten €240,18
J103* - Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten €270,20
J104* - Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage, zonder afdruk €21,12
J105*- Reparatie zonder staafdemontage €66,05
J106* - Reparatie met staafdemontage op twee implantaten €126,09
J107* - Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten €156,11
J108* - Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten €187,14
J109* - Verwijderen en vervangen drukknop €30,02
J110* - Opvullen gedeeltelijk klikgebit €168,12
Uurtarieven (U)
U25* - Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz instelling in eenheden van vijf minuten €16,03
U35* - Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz instelling, en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder, in eenheden van vijf minuten €18,50
U05* - Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten, in eenheden van vijf minuten €18,50
Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)
Y01 - Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten €16,03

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.