Openingstijden
Ma - Vr: 8:00 - 12:00 en 13:00 - 17:00

0227-822846

Tarieven

Wat kost een behandeling?

Onze tandartsen bepalen altijd samen met u de juiste behandeling.
Hieronder vindt u een overzicht van alle behandelingen en de daarbij horende tarieven voor 2023.
Deze zijn landelijk bepaald door het KNMT. KNMT Tarievenboekje 2023

Behandelingen Tarieven
Consult en diagnostiek (C)
C001 - Consult ter behoeve van een intake €50,54
C002 - Consult voor periodiek controle €25,27
C003 - Consult als zijnde niet periodieke controle €25,27
C010 - Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen €25,27
C011 - Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion €119,69
C012 - Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan €119,69
c013* - Studiemodellen €33,25
C014 - Pocketregistratie €39,90
C015 - Parodontiumregistratie €79,79
C016* - Het maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling €199,48
C020 - Mondzorg aan huis €19,95
C021 - Toeslag avond, nacht en weekenduren €27,93
Maken en/of beoordelen röntgenfoto's (X)
X10 - Maken en beoordelen kleine röntgenfoto €18,62
X11 - Beoordelen Kleine röntgenfoto €13,96
X21 - Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto €79,79
X22 - Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v implantologie in de tandeloze kaak €79,79
X23 - Beoordelen kaakoverzichtsfoto €29,26
X24 - Maken en beoordelen schedelfoto €35,91
X34 - Beoordelen schedelfoto €26,60
X25 - Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto €226,08
X26 - Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €66,49
Preventieve mondzorg (M)
M01 - Voorlichting en/of instructie, per vijf minuten €14,91
M02 - Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten €14,91
M03 - Gebitsreiniging, per vijf minuten €14,91
M05 - Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit €29,92
M32 */** - Eenvoudig bacteriologisch of enzymatisch onderzoek €19,95
M30 - Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament €6,65
M40 - Fluoridebehandeling €16,62
M61* - Mondbeschermer of fluoridekap €29,92
M80* - Behandeling van witte vlekken, eerste element €57,85
M81* - Behandeling van witte vlekken, volgend element €31,92
Verdovingen (A)
A10 - Geleidings-, Infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving €16,62
A15 - Oppervlakte verdoving €8,64
Vullingen (V)
V71 - Éénvlaksvulling, amalgaam €27,93
v72 - Tweevlaksvulling, amalgaam €44,55
V73 - Drievlaksvulling, amalgaam €57,85
V74 - Meervlaksvulling, amalgaam €81,12
V81 - Éénvlaksvulling, glassionomeer, glascarbomeer, compomeer €41,23
V82 - Tweevlaksvulling, glassionomeer, glascarbomeer, compomeer €57,85
V83 - Drievlaksvulling, glassionomeer, glascarbomeer, compomeer €71,15
V84 - Meervlaksvulling, glassionomeer, glascarbomeer, compomeer €94,42
V91 - Éénvlaksvulling, composiet €53,20
V92 - Tweevlaksvulling, composiet €69,82
V93 - Drievlaksvulling, composiet €83,12
V94 - Meervlaksvulling, composiet €106,39
V15 - Aanbrengen schildje van tandkleuring, plastisch materiaal (facing) €79,79
V30 - Fisuurlak, eerste element (sealen) €29,92
V35 - Fisuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) €16,62
V40 - Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen €6,65
V50 - Drooleggen van elementen door middel van een rubber lapje €13,30
V70* - Parapulpaire stift €13,30
V80* - Wortelkanaalstift €23,27
V85* - Elk volgend wortelkanaalstift in dezelfde zitting €9,97
Wortelkanaalbehandelingen (E)
E02 - Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 46,55
E03 - Consult na tandheelkundig ongeval €36,57
E60* - Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel €53,20
E04 - Toeslag voor gebruik van roterend nikkel-titanium instrumentarium €54,31
E13 - Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal €119,69
E14 - Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen €172,89
E16 - Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen €226,08
E17 - Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen €279,28
E85 - Elektronisch lengte bepalen €16,62
E19 - Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectanten, per element, per zitting €19,95
E66 - Wortelkanaalbehandeling van melkelement €53,20
E51 - Verwijderen van kroon of brug €39,90
E52 - Moeilijke wortelkanaal opening €33,25
E53 - Verwijderen van wortelstift €46,55
E54 - Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal €33,25
E55 - Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal €33,25
E56* - Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel €46,55
E57 - Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie €33,25
E61 - Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting €93,09
E62 - Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting €59,84
E63* - Toeslag voor afsluiting met MTA of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal €49,87
E64 - Afsluiting van open wortelpunt €53,20
E77 - Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal €66,49
E78 - Initiële wortelkanaalbehandeling, elk eerst volgend kanaal €33,25
E90 - Inwending bleken, eerste zitting €53,20
E95 - Inwendig bleken, elk volgende zitting €19,95
E97* - Uitwendig bleken, per kaak €83,12
E40 - Directe pulpa-overkapping €33,25
E42 - Terugzetten van een verplaatst element na een tandheelkundig ongeval €13,30
E43* - Vastzetten element dmv een spalk na een tandheelkundig ongeval €26,60
E44 - Verwijderen spalk, per element €6,65
E45 - Aanbrengen rubberdam €13,30
E31 - Micro chirurgische wortelkanaal behandeling snij/hoektand €132,99
E32 - Micro chirurgische wortelkanaal behandeling premolaar €186,18
E33 - Micro chirurgische wortelkanaal behandeling molaar €239,38
E34* - Aanbrengen retrograde vulling €26,60
E36* - Het trekken van een element met re-implantatie €93,09
E37 - Kijkoperatie €79,79
E88 - Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen €66,49
E86 - Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandelingen €89,77
E87 - Gebruiksklaar maken van de behandelkamer voor chirurgische wortelkanaalbehandelingen €66,49
Kronen en bruggen (R)
R08* - Éénvlaks composiet inlay €79,79
R09* - Tweevlaks composiet inlay €152,94
R10* - Drievlaks composiet inlay €199,48
R11* - Éenvlaks inlay €119,69
R12* - Tweevlaks inlay €186,18
R13* - Drievlaks inlay €265,98
R14 - Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties €33,25
R24* - Kroon op natuurlijk element €292,57
R34* - Kroon op implantaat €265,98
R29* - Confectiekroon €59,84
R31 - Opbouw plastisch materiaal €66,49
R32* - Gegoten opbouw indirecte methode €66,49
R33* - Gegoten opbouw directe methode €132,99
R40* Eerste brug tussendeel €199,48
R45* Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgend brugtussendeel in hetzelfde tussendeel €99,74
R49 Toeslag voor brug op vijf of meer pijlerelementen €166,24
R50* Metalen fixatiekap met afdruk €33,25
R60* Plakbrug zonder preparatie €132,99
R61* Plakbrug met preparatie €199,48
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgend tussendeel in hetzelfde tussendeel €46,55
R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee €26,60
R67* Plaatsen opbouw ter behoeve van implantaatkroon €28,59
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker €73,14
R71* Vernieuwen porselein schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond €73,14
R74* Opnieuw vastzetten niet plastische restauratie €26,60
R75* Opnieuw vastzetten plakbrug €66,49
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon €33,25
R77 Moeizaam verwijderen van oude kroon- en brugwerk per (pijler)element €33,25
R91* Wortelkap met stift €166,24
R92 Passen restauratieve proefopstelling in de mond €89,77
R78* Schildje van kunststof of keramiek zonder preparatie €79,79
R79* Schildje van kunststof of keramiek met preparatie €132,99
R80* Tijdelijke kroon- en brug werk, eerste tand of kies €33,25
R85* Tijdelijke kroon- en brug werk, volgende tand of kies €13,30
R90* Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren
Behandeling kauwstelsel (G)
G21 - Functieonderzoek kauwstelsel €119,69
G22 - Verlengd onderzoek OPD €239,38
G23 - Spieractiviteitsmeting en registratie €106,39
G41 - Consult OPD - Therapie A (Niet complex) €69,82
G62* - Stabilisatieopbeetplaat €179,53
G68* - Reparatie stabilisatieplaat, met afdruk €53,20
G47 - Evaluatie/herbeoordeling na OPD Therapie A €79,79
G43 - Consult OPD Therapie B (complex) €134,32
G44* - Therapeutische injectie €73,14
G46* - Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) €53,20
G48 - Evaluatie/herbeoordeling na OPD Therapie B €132,99
G10 - Niet standaard beetregistratie €99,74
G11 - Schanierasbepaling €99,74
G12 - Centrale relatiebepaling €93,09
G13 - Protrale/laterale bepalingen €66,49
G14 - Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie €598,45
G16 - Therapeutische positiebepaling €33,25
G20 - Beetregistratie intra-oraal €66,49
G09 - Occlusie analyse na meting m.b.v digitale aparatuur €35,91
G15 - Toeslag voor het behouden van beethoogte
G65* - Indirect planmatig inslijpen €365,72
G75 - Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak €66,49
G69* - Beetbeschermingsplaat €73,13
G33* - Aanbrengen front/hoektandgeleiding €66,49
G71* - Apparaat voor slaap- en snurkstoornissen (MRA) €332,47
G72 - Controlebezoek MRA €33,25
G73* - Reparatie MRA met afdruk €53,20
G74* - Plaatsen van myofunctionele aparatuur €89,77
G75* - Consult myofunctionele therapie €25,27
Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)
H11 - Trekken tand of kies €49,87
H16 - Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting €37,24
H21 - Kosten hechtmateriaal €6,87
H26 - Hechten weken delen €73,14
H50 - Terugzetten tand of kies, eerste element €66,49
H55 - Terugzetten tand of kies, elk volgend element in dezelfde zitting €19,95
H90 - voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen, vallend onder onderdeel B €66,49
H33 - Hemisectie van een molaar €79,79
H34 - Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak €79,79
H35 - Moeizaam trekken tand of kies, met behulp van chirurgie €79,79
H38 - Uitvoeren eerste autotransplantaat €331,34
H39 - Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting €131,66
H40 - Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak €59,84
H41 - Verwijderen van lipbandje of tongriempje €39,90
H42 - Wortelpuntoperatie per tandwortel, zonder afsluiting €79,79
H43 - Wortelpuntoperatie per tandwortel, met ante- of retrograde afsluiting €106,39
H44 - Primaire antrumafsluiting €73,14
H59 - Behandeling kaakbreuk, per kaak €93,09
H60 - Marsupialisatie €93,09
H65 - Primaire sluiting €179,53
H70 - Lappige fibromen, Schlotterkamm, Tubercorectie e.d, enkelzijdig per kaak €93,09
H75 - Lappige fibromen, Schlotterkamm, Tubercorectie e.d, dubbelzijdig per kaak €179,53
H80 - Alveotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak €125,34
H85 - Avleotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak €212,78
Kunstgebitten (P)
P001* - Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak €99,74
P002* - Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak €199,48
P003* - Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak €272,63
P004* - Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak €372,37
P020* - Volledig kunstgebit bovenkaak €199,48
P021* - Volledig kunstgebit onderkaak €265,98
P022* - Volledig kunstgebit boven- en onderkaak €432,21
P023* - Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak €132,99
P040 - Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit €71,81
P041 - Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €33,25
P042 - Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur €66,49
P043 - Toeslag voor frontopstelling en/of beebepaling in aparte zitting €39,90
P044 - Toeslag, zeer ernstig geslonken kaak, per kaak €89,77
P045 - Toeslag immediaat kunstgebit €16,62
P046 - Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit €53,20
P047 - Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijke kunsthars prothese €19,95
P048 - Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafbuis €99,74
P049 - Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met preciessiekoppeling €66,49
P060 - Tissue conditioning, volledige prothese, per kaak €46,55
P061 - Tissue conditioning, gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame, per kaak €46,55
P062* - Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak €93,76
P063* - Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak €94,42
P064* - Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit, indirect, per kaak €81,79
P065* - Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit, direct, per kaak €85,11
P066* - Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers, zonder staafdemontage, per kaak €186,18
P067 - Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit €33,25
P068* - Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak €19,95
P069* - Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak €53,20
P070* - Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak €19,95
P071* - Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak €53,20
P072* - Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak €53,20
Tandvleesbehandelingen (T)
T012 - Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus €192,83
T021 - Grondig reinigen wortel, complex €35,91
T022 - Grondig reinigen wortel, standaard €26,60
T032 - Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus €119,69
T033 - Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling €73,14
T042 - Consult parodontale nazorg €101,07
T043 - Uitgebreid consult, parodontale nazorg €134,32
T044 - Complex consult parodontale nazorg €178,87
T070 - Flapoperatie tussen twee elementen €216,11
T071 - Flapoperatie per sextant (één zesde deel) €332,47
T072 - Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel ) €398,97
T073 - Directe postoperatieve zorg, eerste zitting €66,49
T074 - Directe postoperatieve zorg, volgende zitting €178,87
T076 - Tuber- of retromolaarplastiek €83,12
T101 - Tuber- of retromolaarplastiek, als zelfstandige verrichting, los van flapoperatie €116,36
T102 - Tandvleescorrectie, één element €63,17
T103 - Tandvleescorrectie bij twee t/m zes elementen €166,24
T111* - Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) €398,97
T112* - Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element €132,99
T113 - Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal €216,11
T121 - Kroonverlenging één element €216,11
T122 - Kroonverlenging bij twee t/m zes elementen €398,97
T141 - Tandvleestransplantaat €126,34
T142* - Recessiebedekking met verplaatste lap €398,97
T151 - Directe postoperatieve zorg, eerste zitting, mucogingivale chirurgie €66,49
T152 - Directe postoperatieve zorg, volgende zitting, mucogingivale chirurgie €178,87
T161** - Bacteriologisch onderzoek ter behoeve van tandvleesbehandeling €46,55
T162 - Behandeling tandvleesabces €89,77
T163* - Toepassing lokaal medicament €71,81
T164* - (Draad)Spalk €26,80
T165 - Uitgebreide voedingsanalyse €66,49
Imlantaten (J)
J001 - Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie €199,68
J002 - Overheadkosten pre-implantologische chirurgie €113,01
J010 - Onderzoek ter behoeve van indicatiestelling voor de implantologische behandeling €73,71
J011* - Onderzoek ter behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling €113,40
J012* - Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen €85,05
J013* - Proefopstelling implantologie, 5 of meer elementen €170,09
J014 - Implantaatpositionering, op grond van CT-scan €51,03
J020* - Ophoging bodem bijholte, in een aparte zitting voorafgaande aan het implanteren, eerste kaakhelft €272,15
J021* - Ophoging bodem bijholte, in een aparte zitting voorafgaande aan het implanteren, tweede kaakhelft, binnen een termijn van 3 maanden €170,09
J022* - Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak €164,42
J030* - Kaakverbreding en/of verhoging per sextant, tijdens het implanteren €96,39
J031* - Ophoging bijholte bodem tijdens het implanteren €147,42
J032* - Ophoging bijholte bodem orthograad, tijdens het implanteren €68,04
J040 - Plaatsen eerste implantaat per kaak €259,68
J041- Plaatsen volgend implantaat per kaak €107,16
J042* - Plaatsen eerste tandvlees vormer €85,05
J043* - Plaatsen volgende tandvlees vormer €40,26
J044 - verwijderen implantaat €37,42
J045 - Moeizaam verwijderen implantaat €187,10
J046 - Vervangen eerste implantaat €259,11
J047 - Vervangen volgend implantaat €107,16
J048 - Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant €197,88
J049 - Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit €577,75
J050 - Toeslag voor kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een implant removal set voor eenmalig gebruik Kostprijs
J051* - Aanbrengen botvervangers in extractiewond €22,68
J052 - Prepareren donorplaats €153,08
J053 - Toeslag esthetische zone, per kaakhelft €76,54
J054 - Bindweefseltransplantaat per donorplaats €119,07
J055 - verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels venapunctie €127,57
J056* - Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef €130,41
J057 - Kosten implantaat €366,12
J058 - Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting €11,34
J059 - Grondig submosucaal reinigen implantaat €26,65
J060* - Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat €294,83
J070* - Plaatsen eerste drukknop €136,08
J071* - Plaatsen elk volgend drukknop €36,69
J072* - Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak €232,46
J073* - Elk volgende staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak €73,71
J080* - Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit €583,99
J081* - Klikgebit onderkaak €379,88
J082* - Klikgebit bovenkaak €379,88
J083* - Omvorming tot klikgebit €113,40
J084* - Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten €147,42
J085* - Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten €170,09
J086*- Omvorming tot klikgebit bij meer dan vier implantaten €198,44
J087 - Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten €96,39
J088 - Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten €124,74
J089 - Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten €153,08
J090 - Specifiek consult nazorg implantologie €62,37
J091 - Uitgebreid consult nazorg implantologie €102,06
J100* - Opvullen zonder staafdemontage €158,75
J101* - Opvullen met staafdemontage op twee implantaten €198,44
J102* - Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten €226,79
J103* - Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten €255,14
J104* - Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage, zonder afdruk €19,95
J105*- Reparatie zonder staafdemontage €62,37
J106* - Reparatie met staafdemontage op twee implantaten €119,07
J107* - Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten €147,42
J108* - Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten €175,76
J109* - Verwijderen en vervangen drukknop €26,35
Uurtarieven (U)
U25* - Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz instelling in eenheden van vijf minuten €15,14
U35* - Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz instelling, en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder, in eenheden van vijf minuten €17,47
U05* - Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten, in eenheden van vijf minuten
Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)
Y01 - Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten €15,14
Orthodontie (F)
F121A - Eerste consult €25,27
F122A - Herhaalconsult €25,27
F123A - Controlebezoek €15,91

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.